NHL Hogeschool is sinds januari 2018 gefuseerd met Stenden Hogeschool

U wordt doorgeschakeld naar een nieuwe website